среда, 16. новембар 2011.

Poslednji dani 3D i odvojenosti

Do sada već imate neku predstavu o tome šta očekujete u poslednjim danima odvojenosti. Iz haosa i neizvesnosti proizaći će promene koje će pripremiti scenu za ono što sledi nakon Uzašašća. Sve će se vremenom uzdići u višu dimenziju gde ćete imati nivo perfekcije koji trenutno ne postoji na Zemlji. Svakako ono što nema istu vibraciju neće moći ući i biće privučeno odgovarajućem nivou. Sada ćete razumeti zašto imate toliko žestine u vašem individualnom razvoju. Od Vas zavisi hoćete li uzaći ili ne, no ako hoćete, ne traži se toliko mnogo od Vas da biste dosegnuli viši nivo. Ovo je većinom stvar namere, te da živite shvatajući što znači biti Jedno sa Svim Što Jeste. To je ljubav u akciji i ona će Vas voditi celim putem do Uzašašća, a i dalje.Ne treba da pripadate nikakvoj sekti niti određenoj grupi, to je nešto što je vrlo lično i unutar vaših sposobnosti. Nema sličnog iskustva kao što je pronaći istinskog Sebe i živeti prema svojim uverenjima uprkos mnogim ometanjima i pokušajima da skrenete sa puta. Vaša moć leži u vašoj sposobnosti da stojite čvrsto, kada drugi oko vas padaju, kako bi savladali izazove Mračnih sila koje su uvek prisutne. Ljubav je nežna energija - vrhovna energija, koja ne može biti uništena i uvek je svemoguća. Ona je energija onog što vi zovete čudima i sada se može primeniti i dati rezultate. Ona je Bogom dana i nikada Vam ne može biti oduzeta. Ranije smo spomenuli da će one duše koje su napustile Zemlju imati jednaku priliku uzaći kao i one koje su još na njoj. Ono, čega možda niste svesni, je da će oni koji su sada na višim vibracijama, u nekoj fazi, biti u mogućnosti da se sretnu sa vama kad Zemlja podigne svoje vibracije. Veo između dimenzija neće više postojati i doći će do nekih predivnih ponovnih susreta, među onima koji nisu nikada pomislili da će se ponovno videti. Nećete biti zajedno za stalno sve dok se proces Uzašašća u potpunosti ne dogodi. Mi znamo da neki od Vas posećuju više dimenzije kada su izvan tela, namerno ili slučajno. Zapravo postoje zakoni koji određuju ulaz u Astralne predele i neće svakome biti dopušteno da uđe. Na primer, kod duše koja napušta telo tokom iskustva „tik do smrti“ obično je neko dočeka pre nego što može uči u takvo područje. Rezultat je da se većina njih vrati u svoja fizička tela, nakon što shvate da se njihovo vreme na Zemlji još nije završilo. Toliko je toga što imate naučiti o vašem budućem životu, i to je sve lepota, sreća i najveća harmonija. U svojim najluđim snovima niste mogli zamisliti osećaj Jedinstva koji postoji u višim dimenzijama. Uistinu je božansko postojanje, kada ne želite ništa jer imate vlastite stvaralačke moći. Kako vam se sviđa ideja da živite tamo gde se novac ne razmenjuje, gde nema potrebe za zdravstveni uslugama ili lekarima? Gde vaši životi nisu određeni time koliko vremena imate, gde putovanje više nije svakodnevno i gde možete živeti u kući iz snova? Ovo Vam daje nešto čemu težite i napor koji ulažete čini vrednim. Treba da shvatite da se sve duše u vašem Univerzumu kreću kroz iste nivoe i prema Izvoru. Za Vas Uzašašće je prvi veliki korak, koji će vas uzdići do nivoa, gde se možete sresti sa izvanrednim brojem različitih duša. Udaljenost nije od velike važnosti jer ćete se kretati uz pomoć misli i moći ćete, ukoliko bude potrebno, putovati u druge Univerzume. Naravno biće Vam data potrebna obuka, kako biste mogli sigurno putovati. Kada razmislite o onome što smo vam rekli da očekujete u Vašim budućim iskustvima razumećete da su ona potpuno normalna. Vaša sadašnja životna iskustva su ta, koja su svojstvena trećoj dimenziji i odvojenosti, i nikada nisu trebala biti trajna. Zbog toga je planirano da solarni ciklus završi 2012. i tako omogući svakoj duši da se uzdigne iz toga. S obzirom da nemate dugoročnu memoriju svojih prethodnih života, nemate osećaj da ste toliko dugo u nižim područjima. Kada bi ste imali, bilo bi vam daleko uzbudljivije što se sada prisutni, na Zemlji kao i na svakom drugom dugotrajnom putovanju.Odličan je osećaj kada dođete na kraj puta. Kako-god, kada počnete ahvatati svoju pravu istoriju i kako ste postali, imaćete potpuno drugačiju sliku. Mi smo svi u tome zajedno i doći će do čudesnog sjedinjavanja duša, te ćemo putovati daleko u jednu avanturu za drugom. Mi iz Galaktičke Federacije sastavljeni smo od zajednica Bića koja obično ostaju zajedno hiljadama godina. Iz tog razloga možemo govoriti iz iskustva, kada je u pitanju Vaša daleka istorija. Imajte na umu, da mi ne starimo poput Vas i da je promena iz jednog tela u drugo izbor, kao kada vi oblačite novu odeću. Možete li sada videti koliko je važna snaga Vaših misli, i zbog toga bi je trebali pokušati razviti, a istovremeno naučiti kako da kontrolišete njenu primenu.Nemojte se plašiti, jer će Vam pomoć biti na raspolaganju, kada steknete takve veštine. Zbog toga se čak i u vašoj dimenziji smatra, da misli imaju jednaku odgovornost kao i dela. Razlog je što i jedno i drugo nose energiju u sebi, koja se može zloupotrebiti ukoliko se ne vodi računa. Mi stvaramo snagom misli, ponekad pojedinačno ili u grupama, zavisi šta je namera. Kada ste vi u pitanju možemo vas isceliti samom misli, čitati vaše misli i preneti vam naše misli. To je nešto što vi činite iako niste obavezno svesni toga. Možete zato videti, da ste mnogo komplikovanija Bića nego što verovatno mislite, i da imate ogroman potencijal koji sada možete početi razvijati. Ja sam SaLuSa sa Sirijusa, i čudesno je biti sa vama, u vremenu, kada ste mnogo više otvoreni prema istini. Do sada su vaši umovi bili uslovljeni lažnim verovanjima i informacijama, koje su vas namerno skretale sa puta. Mračne sile još uvek koriste medije kako bi trovali vaše umove u ulivali strah među vas.Sada, postajete svesni njihovih metoda i oni više nemaju istu moć nad vama. Ostanite u svom centru ljubavi i živite iz srca, i uticaćete na druge duše deleći ovo sa njima. SaLuSa sa Sirijusa, 29.juni 2011. Mike Quinsey Izvor: http://civilization-of-light.com/?m=201106

Нема коментара:

Постави коментар